lördag 28 januari 2017

Lärportalen - resursbank för lärarfortbildning

Som en del av det nationella skolutvecklingsprogrammet tar Skolverket fram Lärportalen, en digital resursbank för lärarfortbildning med planeringsverktyg, handledningsråd och moduler. Mest aktuellt just nu är moduler om användning av internet i skolan med fokus på kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande. Dessutom finns det många moduler för fortbildning inom matematik, naturvetenskap och teknik, specialpedagogik och skolans värdegrund.

Meningen är att kursmaterialet på Lärportalen ska användas i skolor för egna fortbildningsinsatser:

- Modellen bygger på en form av kollegialt lärande där deltagarna, ofta med stöd av en handledare, diskuterar exempelvis undervisningssituationer och didaktiska frågor, lyfter upp problem och svårigheter, kritiskt granskar både sin egen och andras undervisning samt ger och får återkoppling från andra deltagare. Det som deltagarna läser, diskuterar och planerar, genomförs och prövas sedan i den egna verksamheten.

De nya modulerna om digitalisering beskrivs av Skolverket så här:
  • I modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum får ni kollegialt arbeta med frågorna Varför digitalisering? Hur gör jag? När passar digitala verktyg in? Vad ska jag göra? 
  • I modulen Kritisk användning av nätet får ni fördjupa er i hur ni kan handleda elever i informationssökning och källkritik. 
  • Modulen Säker användning av nätet tar avstamp i vad vi vet om ungas nätvanor. Ni får fördjupa er i hur ni kan hantera och diskutera frågor om säkerhet och integritet tillsammans med era elever (publiceras i mars)
  • I modulen Digitalt berättande arbetar ni i gruppen med att utveckla er kunskap kring hur undervisningen kan utformas på ett varierat sätt med digitalt, kreativt skapande. 
Som exempel på materialet kan du titta på den här filmen, Elever skapar för webben.

Inga kommentarer: