tisdag 24 januari 2017

Norsk studie - traditionell undervisning dominerar fortfarande


En ny norsk studie visar att trots en stor medvetenhet om aktivt lärande, problembaserat lärande och kollaborativt lärande så är traditionell föreläsning den vanligaste formen vid norska lärosäten. Detta framgår av en studie genomförd av myndigheten NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), Underviserundersøkelsen 2016, som beskrivs i en artikel av NOKUT, Store variasjoner i norske studenters faglige forutsetninger og studieinnsats. Över 2500 norska universitetslärare svarade på en enkät om utbildningskvalitet och studien följs upp med en större undersökning senare i år.

Mest intressant var att föreläsningen fortfarande dominerar trots en stor medvetenhet att formen inte är optimal för lärande:

- De faglig ansatte mener at studentsentrerte undervisningsformer, som for eksempel prosjektarbeid, laboratorieøving og datainnhenting, i større grad bidrar til å oppnå høyt læringsutbytte for den enkelte student. Undersøkelsen viser likevel at det er de tradisjonelle undervisningsformene, som for eksempel forelesninger, som i størst grad er i bruk.

Lärarna ägnar 54% av sin arbetstid åt undervisning och 30% åt forskning och utveckling. Många lärare upplever den stora variationen i studenternas förkunskaper som den främsta utmaningen; många studenter saknar de nödvändiga förkunskaperna för att klara sina kurser. Å andra sidan bedöms studenternas förmåga till kritisk reflektion samt deras ämnesteoretiska kunskaper och färdigheter som goda. En svaghet var dock studenternas kunskaper och färdigheter som baseras på forskning och vetenskap.

Enligt NOKUTs direktör, Terje Mørland:

- Vi har lenge jobbet for en nasjonal spørreundersøkelse som også viser undervisernes syn på kvaliteten i høyere utdanning. Undersøkelsen gir viktig innsikt i hvordan underviserne vurderer sin egen og studentenes innsats.

Inga kommentarer: