onsdag 18 januari 2017

Gör forskningsdata tillgängliga för alla


EU-kommissionen, regeringen och många forskningsfinansiärer är överens om att forskningsdata ska vara så öppen som möjligt, enligt principen öppen vetenskap. Så skriver Vetenskapsrådets tidning Curie i en artikel Trycket ökar: Gör forskningsdata tillgängliga. Sedan 2006 har Kungliga Biblioteket arbetat för fri tillgång till vetenskapliga publiceringar enligt begreppet open access. Men regeringens forskningsproposition från i höstas satt målet att övergången till att publicera svenska forskningsdata och forskningspublikationer på nätet, ska vara fullt genomförd inom tio år. Fokus nu ligger på det utvidgade begreppet öppen vetenskap.

- Det började med vetenskaplig publicering, men öppen vetenskap inkluderar också öppna data, medborgarforskning och öppna lärresurser, berättar Beate Eellend, handläggare på Kungliga biblioteket ... Öppna forskningsdata handlar om att på nätet dela de mätdata och den källkod som ligger bakom resultaten som presenteras i den vetenskapliga publikationen.

Artikeln speglar också debatten om öppenhet som pågår inom forskning. Om offentligt finansierad forskning ska vara öppen för alla men privatfinansierad forskning är skyddad blir det inte en fördel för de privata aktörerna? Det finns även oro för personuppgiftsskydd i synnerhet när det gäller medicinsk forskning. EU-kommissionen arbetar med dessa frågor men till slut vill man betonba fördelarna med öppenhet. Enligt Jean-Claude Burgelman, ordförande för EU:s Open Science task force:

- Med öppen vetenskap gynnar vi forskningskvalitet och innovationer, och stärker banden mellan forskare och allmänhet. Men för att sätta igång den här processen tror jag att det behövs en radikal förändring av forskares belönings- och karriärsystem.

Inga kommentarer: