tisdag 21 oktober 2014

Kvalitetssäkring för professionsutbildningar

PHExcel är ett europeiskt projekt med EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) i spetsen tar fram ett förslag till kvalitetssystem för professionsutbildningar (Professional Higher Education, PHE) på högskolenivå. Projektet består av sju partners som tillsammans ser över befintliga kvalitetssystem och bygger på dessa för att bättre anpassa dem för just professionsutbildning som lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning mm.

Projektet har nyligen publicerat en rapport, Quality Tools For PHE Review And Improvement, som ger en överblick på befintliga kvalitetsverktyg, modeller och certifieringar som kan gälla för professionsutbildningar och analyserar vilka kriterier och områden som måste läggas till för att skapa bättre lösningar. Projektets mål är:
  • Define the concept of ‘PHE Excellence’, in terms of a set of quality characteristics of PHE processes, expressed by descriptors and measured by indicators, 
  • Create a methodology for quality review, validate it by live testing and improve it through extensive public consultation, 
  • Identify the best way to sustainably deploy a Quality Framework for PHE excellence by analysing the feasibility of providing the Quality Framework in the form of a label.
Projektet pågår fram till slutet av 2015 då ett förslag till kvalitetscertifiering för PHE ska läggas fram.

Inga kommentarer: