torsdag 23 oktober 2014

Finland inviger nationell molntjänst för utbildning

Finlands utbildningsminister Krista Kiuru invigde igår en ny nationell molntjänst, EduCloud, som kommer att ge alla utbildningsnivåer tillgång till läromedel och lärresurser, både öppna och kommersiella. Tjänsten drivs på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med ett nationellt konsortium som består av IT-företag, läromedelsförlag, universitetet och högskolor samt Finlands Nationalbibliotek.

Lösningen beskrivs i detalj i en artikel på Omvärldsbloggen (Skolverket), EduCloud – ett öppet finskt moln med lärresurser. Genom EduCloud kommer alla lärare, elever och studenter i landet att komma åt sina lärresurser genom bara en inloggning och i molnet kommer både öppna lärresurser och förlagens läromedel att vara tillgängliga.

EduCloud vilar på en vision om en öppen molntjänst, byggd av öppen källkod, där såväl läromedelsförlag som andra organisationer, lärare och elever kan tillgängliggöra sitt undervisningsmaterial. Genom att göra det enkelt att komma åt bra lärresurser, hoppas den finska regeringen kunna uppmuntra lärarna att dra nytta av teknikens möjligheter och börja undervisa på nya sätt.

Genom den öppna källkoden hoppas regeringen att många företag kommer att ansluta nya tjänster till molnet. För att stimulera kollegialt samarbeta kommer det att finnas medel för lärare som ger stöd till sina kollegor när det gäller utveckling av digital kompetens. Det finns planer att Estland ska ansluta sig till EudCloud och en förhoppning av andra länder kan också delta framöver.

Inga kommentarer: