måndag 13 oktober 2014

IT guide - inspirerande integrationsprojekt om digital kompetens

IT-guiderna är ett inspirerande exempel på ett projekt som kombinerar integration, digital kompetens och äldreomsorg. Ungdomar med utländsk bakgrund som har bott i Sverige minst ett par år och har bra IT-kompetens får utbildning för att kunna bli IT-guider för seniorer som behöver lära sig hur man använder datorer och mobiler i vardagen. Ungdomarna får arbetserfarenhet, träffar svenskar som de annars inte skulle träffa och förbättrar sin svenska medan seniorerna får hjälp med datorn, får möjlighet att träffa folk från andra länder och hjälper ungdomarna med sin svenska. Projektet började i Örebro 2011 men har nu spridit sig till flera kommuner och meningen är att skapa ett nationellt nätverk.

Seniorerna får hjälp genom avgiftsfria internetkaféer eller hembesök och de får träna att använda t ex Facebook, Skype, internetbank, bokning av tåg-, buss- eller teaterbiljetter, hitta musik, filmer, e-böcker mm. Nu uppmuntras andra kommuner att starta liknande tjänster och på sajten, IT Guide, finns information för dem som vill komma igång.

Läs mer om satsningen.

Inga kommentarer: