onsdag 1 oktober 2014

IKT-pedagogik lyfts fram i många kommuner

Teaching in the Library by Enokson, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Enokson

De stora satsningarna på IKT i landets skolor har fått flera positiva resultat, framför allt att så många kommuner lyfter fram den pedagogiska tillämpningen av IKT genom att skapa särskilda IKT-pedagogiska enheter för att ge stöd till lärarna. En artikel av Stefan Pålsson i Skolverkets Omvärldsblogg, Pedagogsajter i Sverige satsar framåt, beskriver framväxten av särskilda webbplatser om IKT-pedagogik. Artikeln länkar till pedagogsajter runt om i landet från storstäderna till mindre kommuner och på dessa webbplatser finns det goda råd, erfarenhetsutbyte och diskussion som alla kan ha nytta av, även lärare från andra utbildningssektorer.

- De pedagogsajter som nu växer fram vill gestalta den vardagliga undervisningspraktiken ute på skolorna och stimulera till pedagogiskt nytänkande, samarbete och kunskapsdelning. Integrationen av it i undervisningen är i regel ett centralt element. Forskningsprojektet Unos uno pekade bland annat på betydelsen av att fungerande arbetssätt dokumenteras och sprids till alla skolor i kommunen. Här kan pedagogsajterna säkert spela en stor roll.

Eftersom dessa pedagogsajter har mycket gemensamt har de ansvariga börjat skapa nätverk för att hjälpa varandra och undvika att alla sitter och återuppfinna hjulet. Nu finns det till exempel en Facebookgrupp, Pedagogsajter Sverige, för diskussion och erfarenhetsutbyte och alldeles nyligen träffades ett 20-tal ansvariga för ett nätverksmöte i Göteborg. Artikeln på Omvärldsbloggen ger en sammanställning av mötets diskussion kring ett tätare samarbete mellan pedagogsajter.

Inga kommentarer: