lördag 11 oktober 2014

Ny studie - MOOC-studenter får lika bra resultat som campusstudenter

MIT+150: FAST (Festival of Art + Science by Chris Devers, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Chris Devers

En ny studie från amerikanska MIT visar att studenter som läste en MOOC i fysik fick liknande eller bättre resultat än studenter som läste motsvarande kurs på campus. Studien, Learning in an Introductory Physics MOOC: All Cohorts Learn Equally, Including an On-Campus Class, har just publicerats i tidskriften International review of research in open and distance learning. Det fanns inga betydelsefulla skillnader mellan studentgrupperna även mellan de med sämre ingångsbetyg eller olika utbildningsbakgrund. En av slutsatserna är att nyckeln till framgångsrika studier, vare sig de sker på campus eller på nätet, är att skapa kollaborativa grupper och en bra studiesocial miljö. Enligt en artikel i nättidningen BostInno:

- If professors want to improve outcomes in either setting, researchers suggest an approach called "interactive engagement pedagogy," where students regularly interact in small groups and participate in peer-to-peer learning.
MOOCs ger lärosäten möjlighet att kartlägga och analysera studenternas beteende i sina studier och detta kommer att visa vilka metoder fungerar bäst för olika studentgrupper och därmed kan kursdesign bli mer flexibel framöver (s. k. Learning analytics). Studien visar att studieresultat är inte beroende av s. k. leveransform (campus/distans) men hellre om att använda olika lärmiljöer på bästa sätt och att främja interaktivitet.

Referens:
COLVIN, Kimberly F et al. Learning in an introductory physics MOOC: All cohorts learn equally, including an on-campus class. The International Review of Research in Open and Distance Learning, [S.l.], v. 15, n. 4, aug. 2014. ISSN 1492-3831. Available at: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1902/3009. Date accessed: 10 Oct. 2014.

Inga kommentarer: