torsdag 2 oktober 2014

Att citera sociala medier


Väldigt många ledande forskare och experter skriver bloggposter och är aktiva i olika sociala medier så det är bara naturligt att citera dem i vetenskapliga artiklar. Men hur ska man citera ett meddelande i Twitter eller Facebook på rätt sätt? En ny artikel av Ramesh Sharma, Citation of social media in research papers, föreslår riktlinjer för citering från källor som Facebook, YouTube, Twitter, Google+, bildkällor och bloggar.

- Not only the faculty, researchers are also using social media for exploring, connecting and collaborating. People use blogs, Twitter, YouTube, Wordpress, Instagram, Pinterest and Facebook to share information and messages about anything. As a researcher you may find some important tweet by someone, a post on a blog, a message on a facebook page of a celebrity or a scholar and likewise. Researchers use this information or message to cite in their work. There are various styles of citations like APA, MLA, Chicago which the researchers use to cite the traditional work. With so much of the information available to researchers from social media, there is a need to understand how to cite social media in research papers. 

Inga kommentarer: