söndag 5 oktober 2014

Webinar om särskilt stöd utanför klassen

Skolinspektionen ordnar ett webinar (webbseminarium) om särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp tisdag 14 oktober kl. 11:00-12:00. Elever med särskilda behov kan får enskild undervisning utanför klassrummet eller ingå i grupper som får extra stöd. Skolinspektionen har nyligen publicerat en granskning av denna versksamhet i 16 skolor och rapporten pekar på många fördelar men även en del brister.

- Elever som är i stort behov av särskilt stöd kan bli placerade i särskild undervisningsgrupp eller få enskild undervisning, då får de undervisning utanför sin ordinarie klass. Skolinspektionens granskning av 16 skolor visar att detta ofta ger positivt resultat, men den visar också på flera svårigheter. I granskningsrapporten finns exempel på arbetssätt, som kan vara vägledande för dig som arbetar i skolans värld.

 I detta webbseminarium kommer projektledaren Anna Wide att berätta om granskningen och du får möjlighet att ställa frågor till henne och två kollegor från Skolinspektionen, Lena Dahlqvist och Magnus Jonasson. Webinaret är kostnadsfritt och du behöver bara logga in som gäst i det virtuella mötesrummet, helst cirka 10 minuter före start.

Inga kommentarer: