måndag 20 oktober 2014

Paperity - unik portal för open access-tidskrifter

Paperity är en tjänst som samlar alla vetenskapliga open access-tidskrifter och artiklar (Open access betyder att artiklarna är tillängliga för alla och kan läses i fulltext utan prenumeration). Målet med Paperity är att länka till alla granskade (peer reviewed) open access publikationer och de är redan på god väg med över 174 000 artiklar från över 2000 tidskrifter inom alla ämnesområden tillgängliga.

- Paperity makes sure to index only true peer-reviewed scholarly literature. Thanks to our original technology, we have detailed information about every document we encounter and we pay close attention not to pollute the collection with irrelevant entries. Thus, in Paperity, you will never find student assignments, business presentations or cooking recipes classified as scholarly papers. This is a unique feature.

Om du ger ut en open access-tidskrift får du gärna registrera den hos Paperity men räkna med att de kontrollerar den först.

Inga kommentarer: