onsdag 29 oktober 2014

Framtidens lärmiljöer

City University London Bild: Dom Pates/City University, CC-BY-SA
Den klassiska hörsalen är inte anpassad till dagens pedagogik eftersom den är byggd endast för föreläsningar och tillåter väldigt begränsad interaktivitet. Många menar att sådana salar inte behövs längre men andra ser möjligheter om man får möblera om. I stället för bänkar på rad kan man skapa gruppbord så att man enkelt kan kombinera föreläsning med grupparbete. En sådan lösning presenteras i en artikel från City University London, Rethinking the lecture theatre. Studenterna sitter vid bord ungefär som på en krogshow och lösningen har fått positiva omdömen av både studenter och lärare.

Detta exempel är förstås inte unik, det finns flera snarlika lösningar vid andra lärosäten, t. ex. Loughborough University, Queen's University Belfast m fl. För mer inspiration om hur universitet skapar innovativa lärmiljöer kan du läsa Designing the Universities of the Future (Thinking Space, Issue 2).

Samtidigt här i Sverige har Högskolan Väst startat ett samarbete med Samsung som heter Framtidens klassrum, enligt ett pressmeddelande, Nu lanseras framtidens klassrum. Projektet ska testa såväl fysiska som digitala lärmiljöer och optimera den fysiska lärmiljön för en digitaliserad skola.

Framtidens klassrum är ett europaunikt samarbete tillsammans med Samsung med syfte att göra den svenska skolan bättre. Med den senaste tekniken, nya pedagogiska metoder och en annorlunda och futuristisk möblering skapas Framtidens klassrum.

– I vår nya satsning kan studenter, lärare och forskare prova på, experimentera och ta en titt in i framtiden. Genom att utgå från konkreta utmaningar och möjligheter i klassrummet kommer vi att utveckla IKT-didaktiska kunskaper som är nödvändiga för Framtidens klassrum, säger Thomas Winman, universitetslektor i pedagogik på Högskolan Väst.


För mer inspiration om framtidens klassrum titta på European Schoolnets sajt Future Classroom Lab.

Inga kommentarer: