måndag 10 januari 2022

Effektiva videoinspelningar

Inspelade videolektioner är nu vardagsmat men hur effektiva är dem? En artikel på Media & LearningAuthentic and Effective: Rescuing Video from Its Role as the Villain of Online Learning, diskuterar hur du kan skapa bra inspelningar som skapar närmare kontakt med dina studenter och ger effektiv undervisning. Artikeln nämner en forskningsöversikt från förra året, Video Improves Learning in Higher Education: A Systematic Review, som konstaterar att det inte finns några tydliga försämringar när det gäller studenternas testresultat:

Other things being equal, our review shows student results are unlikely to decline when using video for teaching. We identified more than 100 randomized trials that had used video in higher education, and on average, videos led to better learning outcomes compared with other methods. ... These results are consistent with previous studies of online learning (broadly defined) that found it to be as good, and sometimes better, than face-to-face teaching. Our results were robust across different settings (e.g., lectures or tutorials), different domains (e.g., science or languages), different types of video (e.g., case demonstrations or recorded lectures), different length interventions, and different follow-up periods.
Det finns två viktiga parametrar i sammanhanget: authenticity (personligt bemötande, genuint intryck, trovärdighet) och efficacy (effektivt förmedlande av ett budskap, sakligt framförande). Många lärare fokuserar för mycket på att förmedla fakta och glömmer bort det personliga. Helst ska man hitta en personlig stil där läraren bjuder lite på sig själv samtidigt som man undervisar på ett pedagogiskt sätt.
Perceptions of online learning content could be improved if instructors and designers practiced more nuance in discussions of the types of educational video produced while aiming toward the creation of video content that merges targeted instructional goals with highly authentic, on-screen educators.

Inga kommentarer: