torsdag 13 januari 2022

Mobila chattjänster ger ökat engagemang i kursarbete - ny studie

Photo by ROBIN WORRALL on Unsplash

Användning av meddelandetjänster (Mobile Instant Messaging, MIM) som Whatsapp, Signal, Discord osv är en bra metod att skapa ökad engagemang i kursarbetet och bidrar till en ökad känsla av grupptillhörighet. Dessutom blir diskussioner mer engagerande och inkluderande än dem som sker i lärplattformens forum (Asynchronous Online Discussion, AOD). En ny studie av Ying Tang och Khe Foon HewEffects of using mobile instant messaging on student behavioral, emotional, and cognitive engagement: a quasi-experimental study, jämför hur studentdiskussioner i både den mobila appen WeChat och diskussionsforum i lärplattformen (Moodle), användes i kurser. Flera studenter engagerade sig i appdiskussionerna och de gav möjligheter till både socialisering och kursdiskussion. Diskussionerna blev livliga och flera studenter kom till tals men inläggen var oftast ganska korta och familiära. I lärplattformen däremot blev inläggen mer formella och utvecklade men oftast utan kommentarer eller sociala inslag.

The results showed that the MIM group was more behaviorally engaged in discussion activities, producing more messages, more words, and higher rates of participation, task completion, and interaction. Emotionally, no statistically significant difference was found in students’ affective evaluation of course interaction and satisfaction between the two groups. However, MIM appeared to help students with improved intimacy and interpersonal relationships. Cognitively, the MIM group was more engaged than the AOD group. In particular, MIM seemed to facilitate interactive idea exchange and thus contributing to more “creating” activities.
Studenterna såg inlägg i forumet som en del av kursarbetet och skrev bara när de fick tydliga instruktioner att göra det. I appen var stämningen mer personlig och avslappnad och därför bidrog dessa diskussioner till en ökad gemenskapskänsla.

Referens
Tang, Y., Hew, K.F. Effects of using mobile instant messaging on student behavioral, emotional, and cognitive engagement: a quasi-experimental study. Int J Educ Technol High Educ 19, 3 (2022). https://doi.org/10.1186/s41239-021-00306-6 

Inga kommentarer: