torsdag 6 januari 2022

Öppen bok om öppen utbildning

CC BY Some rights reserved by EdTech Books

Om du vill utöka din förståelse av öppen utbilding och öppna lärresurser finns det nu en intressant öppen bok (gratis att ladda ner), An introduction to open education. Boken skrivs löpande av många ledande experter inom området och flera kapitel tillkommer under den närmaste tiden. Boken består av flera delar med artiklar om aktuell forskning, framtidsprognoser, möjligheter och utmaningar med öppna lärresurser samt studentpresentationer.  Eftersom boken är öppen med en Creative Commons licens får du kopiera och återanvända materialet så länge du anger källan på rätt sätt.

Boken ingår i en samling öppna böcker, EdTech Books, där du hittar flera titlar om användning av IKT inom utbildning.

Inga kommentarer: