onsdag 5 januari 2022

Prefekten har en nyckelroll i pedagogiska utvecklingsprojekt - ny artikel


Många lärarlag söker medel (både interna och externa) för pedagogiska utvecklingsprojekt men om dessa projekt ska leda till hållbara förändringar på sikt beror till stor del på prefektens engagemang och organisationens inställning till pedagogisk utveckling. Om detta skriver Klara Bolander LaksovStockholms universitet, i en ny artikel i tidskriften International Journal for Academic DevelopmentIn partnership with heads of department for sustainable educational development. Artikeln bygger på intervjuer med lärare och prefekter om sina erfarenheter med olika pedagogiska utvecklingsprojekt och om hinder och möjligheter. 

En viktig faktor är prefektens engagemang i projekten och om det finns en öppen och tydlig kultur inom undervisning och lärande. Hon beskriver tre olika kulturer som finns inom institutioner när det gäller pedagogik: en skärgård av isolerade öar där varje lärare arbetar på sitt sätt, kollegialla bollplankor där en grupp kollegor diskuterar pedagogisk utveckling men endast inom en begränsad krets och slutligen konkurrerande grupper med väldigt tydliga mtsättningar.
University teachers funded to engage in educational development projects have been found to become increasingly engaged in the scholarship of teaching and learning. However, research also points to obstacles such as departmental culture, lack of support from management, and unhelpful administrative processes. In this study, I interview university teachers and their heads of departments in an educational development grants scheme, to explore dimensions of sustainable educational development. The results show how the sustainability of projects is influenced by the way heads of departments work in partnership with university teachers in relation to local educational cultures, engagement of peers, and legitimacy.

Referens
Bolander Laksov, K. (2021) In partnership with heads of department for sustainable educational development, International Journal for Academic Development, DOI: 10.1080/1360144X.2021.2016414

Inga kommentarer: