onsdag 12 januari 2022

Klassrumsdesign begränsar pedagogisk utveckling

Lärosäten måste skapa flera salar som möjliggör grupparbete och kollaboration om vi ska dra nytta av alla nya insikter om aktivt lärande. Det menar Yngve Røe och Tengel Aas Sandtrø, Oslo Metropolitan University (OsloMet) i en debattartikel i den norska nättidningen, KhronoVi må skape gode sosiale rom for digital læring. OsloMet har satsat på att bygga specialanpassade klassrum för laboration i grupper med största möjliga flexibilitet när det gäller möblering och teknik. I början användes dessa salar på ett traditionellt sätt (lärarcentrerat) men sakta men säkert har undervisningen blivit mer aktiv och kollaborativ. Men det behövs ännu flera flexibla lärmiljöer.

For å lykkes med den digitale transformasjonen, er det viktig at universitetene nå tar aktive grep om det fysiske læringsmiljøet, det vil si undervisningsrommene. Det trengs flere store teknologirike undervisningsrom, som gir mulighet for pedagogisk variasjon og som er gode sosiale rom å oppholde seg i.
Forfattarna ser faror med hastigt planerade hybridlösningar som kombinerar campus och distans. Studenter ska lära sig att arbeta i team för att utforska och undersöka samt att träna på att lösa problem. Klassrummets fysiska utformning har ett stort signalvärde och ska bjuda in till kollaboration och aktivitet snarare än passiv mottagning.
Høyere utdanning er en dannelsesreise der studentene må bli kjent med hverandre og lære seg å jobbe i team. La oss skape gode sosiale rom for digital læring som fremmer trivsel og hever utdanningskvaliteten.

Inga kommentarer: