onsdag 5 januari 2022

Praktiska metoder för att skapa engagemang och kollaboration

Photo by FORTYTWO on Unsplash

Letar du efter nya metoder för att skapa bättre gruppdynamik och större engagemang i dina kurser denna termin. En bra inspirationskälla är en resurssamling, Community building activities, som har skapats i samarbete mellan Equity unbound och OneHE. Här hittar du praktiska tips om kollaborativa aktiviteter som uppvärmningsövningar, socialiseringsaktiviteter, dialogskapande aktiviteter och hur du skapar en kollaborativ kultur i gruppen. Om du har en bra metod som du vill dela med dig kan du även bidra till samlingen.

Each of these resources includes a video or text demonstrating or describing the activity or exercise for community-building. We also include descriptive text, slides you can reuse/adapt where relevant, and links to additional resources. We also show you how much time, what kind of resources you need, and different variations on the activity to help you adapt it for your purposes.

Som mer teoretisk bakgrund till resurserna finns en serie korta föreläsningar om gemenskap och kollaboration, Exploring community building activities, med experter som Maha Bali (American University of Cairo, Egypten), Mia Zamora (Kean University, USA) och Autumn Caines (University of Michigan, USA).

Inga kommentarer: