tisdag 11 januari 2022

Svensk forskning behöver en myndighet för e-infrastruktur - debattartikel

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Svensk forskning behöver en ny myndighet för e-infrastruktur med verktyg för lagring, analys, storskaliga beräkningar mm. Det menar rektorer för 12 universitet i en debattartikel i nättidningen Ny TeknikTolv svenska universitet: ”Akut behov av ny myndighet”. De vill se en samordnad strategi och helhetsperspektiv kring hur svensk forskning kan utvecklas med hjälp av till exempel artificiell intelligens. Idag finns det flera aktörer och en brist på samordning. En samordning behövs inte minst för att kunna hänga med i den internationella utvecklingen.

Lärosätena samverkar i dag väl med de enskilda aktörerna, men dessa har både oklara ansvar och olika huvudmän. Bristande samordning och avsaknad av en nationell strategi leder till ineffektiv resursanvändning och sämre stöd till forskningen. Sverige måste också ha en sammanhållen röst i de allt viktigare internationella sammanhangen. När stora satsningar nu görs på forskningsanknuten e-infrastruktur i Europa är det viktigare än någonsin att svensk forskning kan medverka i sådana samarbeten på ett samordnat och effektivt sätt.
Redan 2020 föreslog Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet en ny myndighet för e-infrastruktur och en ny utredning av Tobias Krantz ger ytterligare stöd till förslaget. Rektorerna vill se en ny myndighet på plats redan till 2023.
Om inte processen startar nu finns det en risk att den svenska e-infrastrukturen för forskning fragmenteras ytterligare och att Sverige tappar mark i den internationella konkurrensen. Därför uppmanar vi regeringen att agera och därmed stärka lärosätenas förutsättningar för en forskning i världsklass.

Inga kommentarer: