torsdag 9 februari 2012

Danska gymnasieelever får använda nätet vid tentamen


Danska Undervisningsministeriet har nu bestämt att ge gymnasieelever tillgång till nätet under skriftliga prov i 11 ämnesområden. Ett begränsat experiment med detta har pågått under de senaste 2 åren med goda resultat och nu satsar man vidare i flera ämnen. En artikel i danska Metro, Google er med til eksamen, skriver att beslutet väcker många frågor från lärare och föräldrar, inte minst kring plagiering och fusk. Nyckeln är elevernas och även lärarnas digital kompetens och kunskap om källkritik, enligt ordförande for Engelsklærerforeningen, Bodil Hohwü Nielsen:

 - Det er på tide at få digital eksamen i engelsk, og der er mange muligheder for at lave spændende opgavetyper. Men jeg kan godt være bekymret for de svage elever. Selv om vi tror, de unge kan alt med computere i dag, er nogle af dem overraskende dårlige til at bruge internettet kritisk og kommer ikke klikket bag om. De mangler digital dannelse. Hvis vi ikke får klædt dem godt nok på, risikerer de at få en karakter, som ikke svarer til det niveau, de er på.

Alla svar i sådana prov kommer att kontrolleras för plagiering men resurser krävs för att förebygga sådant genom mer diskussion i klassrummet. Enligt juristen Henrik Faursby Ahlers:

- Det er en rigtig god idé at give gymnasieelever mulighed for at bruge internettet til eksamen, for så kan de lære fornuftig adfærd med kildemateriale tidligt. Men når man åbner sluserne til information, frister man også svage sjæle. Derfor er gymnasierne nødt til at lave effektive kontroller og stikprøver for at bevare kvaliteten i uddannelsessystemet.

Anledningen till reformen är att det är orealistiskt idag att skriva kvalificerade uppgifter utan tillgång till referensmaterial och att provet ska likna mer en uppgift på arbetsplats där man har självklart tillgång till källmaterial. Fokus i provet byts från faktakontroll till analys och reflektion där fusk är betydligt svårare.

1 kommentar:

Alastair Creelman sa...

Saskia har skrivit följande kommentar men jag tryckte på fel knapp i mobilen och raderade den av misstag:

"Men hur vet dom om tex ett äldre syskon sitter och skriver texterna åt eleven som utför examen. Det skulle inte förvåna mig om även föräldrar skulle falla för lockelsen att hjälpa till lite."