fredag 3 februari 2012

UNESCO guide till informationskompetens

Informationskompetens handlar om att kunna söka och kritiskt granska information på nätet. I en värld som svämmar över med information måste vi kunna filtrera flödet själva och kunna hitta pålitliga källor. Vi behöver kunna skapa nätverk för att hjälpa oss hitta information, diskutera det vi hittar och samarbeta för att skapa ny kunskap. Många människor, unga som gamla, skanar dessa kompetenser och risken finns att den digitala klyftan i samhället ökar.

UNESCO har en bra guide till dessa nyckelkompetenser, Understanding information literacy: a primer. Guiden riktar sig till beslutsfattare och ledare inom politik, näringsliv och offentlig förvaltning och betonar vikten av att arbeta mot informationskompetens för alla. Guiden finns idag på engelska och franska och kan laddas ner från UNESCO.

Inga kommentarer: