fredag 10 februari 2012

USA storsatsar på den digitala skolan

Amerikanska utbildningsmyndigheter med utbildningsministern Arne Duncan i spetsen satsar på att amerikanska skolor ska gå över till digitala läromedel under de närmaste åren. Stefan Pålsson har skrivit en bra bloggpost om detta på Skolverkets Omvärldsblogg, Alla skolor i USA ska gå över till digitala läromedel. Förra veckan uppmanade utbildningsministern alla skolmyndigheter i samarbete med läromedelsindustrin att förbereda en övergång till digitala läromedel inom 5 år.

Den digitala skolan kräver en helt förändrad syn på lärarrollen och lärande. Detta betonas i en guide för skolor och lärare som har tagits fram av Federal Communications Commission (FCC), Digital textbook playbook.

- Nu vill den federala regeringen att förändringsarbetet ute på landets skolor ska börja ta fart på allvar, men för att det ska bli möjligt krävs vägledning och hjälp att komma vidare. I höstas startade en storsatsning kring forskning om it och lärande, och nu är det dags att ta tag i skolornas konkreta vardag. I den guide som har tagits fram, vill man förklara varför övergången är viktig och ge konkreta tips och råd om vad som bör göras. Utgångspunkten är att det krävs en systemförändring för att skolan ska kunna fylla sin roll i samhället. Därför gäller det för skolan att lämna 1900-talets förutsättningar bakom sig och istället se vad som kan och bör göras idag.

Guiden betonar att vi inte bör jämföra tryckta kursböcker med digitala läromedel eftersom de fyller helt olika funktioner och har olika sätt att presentera material. Övergången till 2000-talets skola kräver planering, förberedelser och engagemang av alla inblandade och nu kommer tydlig styrning och uppmuntran från högsta nivå.

Läs en artikel om satsningen i Huffington Post: Obama Administration's Challenge To Schools: Embrace Digital Textbooks Within 5 Years.

Inga kommentarer: