måndag 6 februari 2012

Vad händer när studenterna får klara sig själva?

Vad skulle hända om till exempel en grupp gymnasieelever fick bestämma helt själv vad de skulle studera och hur? Skulle de bara ta det lugnt och spela spel? Inte enligt ett amerikanskt försök, The Independence Project. En grupp elever fick bilda en egen grupp i skolan där de bestämde helt vad de skulle göra varje dag och var helt fria från all undervisning. En artikel i New York Times från förra året, Let Kids Rule the School, skriver om experimentet och de häpnadsväckande resultatena.

Gruppen var en blandning av olika nivåer med både högpresterande elever och ett par som hade problem i skolan och hade tänkt sluta helt. De tog fram egna mål och jobbade tillsammans i flera projekt. De kunde fråga lärarna vid behov eller ta in hjälp utifrån. Projektet lyckades över all förväntan. Alla elever läste flera böcker än dem som var med i den vanliga undervisningen och hade dessutom kommit längre i matematik, ett ämne som flera i gruppen hade tidigare så gott som gett upp. Alla hade genomfört ett eget projekt som att lära sig laga mat, skriva en roman eller spela piano och hela gruppen hade ett gemensamt projekt - att göra en film som visar andra ungdomar hur de kan lära sig själva.

- The students in the Independent Project are remarkable but not because they are exceptionally motivated or unusually talented. They are remarkable because they demonstrate the kinds of learning and personal growth that are possible when teenagers feel ownership of their high school experience, when they learn things that matter to them and when they learn together. In such a setting, school capitalizes on rather than thwarts the intensity and engagement that teenagers usually reserve for sports, protest or friendship.

Titta på denna film med intervjuer med både elever och lärare. Vågar vi släppa loss denna kreativitet?

1 kommentar:

fröken mastad sa...

Jag ser filmen och nickar igenkännande på många ställen i deras redogörelse för varför det är viktigt med ett verklighetsbaserat lärande.

Just nu är jag projektledare för Re:Elin, ett projekt för att just skapa mera ungt engagemang i gymnasiet och högstadiet genom att ta mera ansvar som individ för det man behöver lära och det man tycker.

Jag vill göra en online webmiljö där unga kan lära och bli inspirerade av varandra men också av andra som inte är en del av skolans värld men som är aktiva medborgare i deras lokalsamhälle dagligen. Och lärarna blir deras hjälpare, deras coaches och inspiratörer och ifrågasättande bollplank...känner du eller någon annan till sådan plattformar i dagens nätbaserade värld eller någon som är intresserad av att utforma en tillsammans med mig och studerande från Linné universitet?

Jag finns på emmamastad@gmail.com