måndag 27 februari 2012

Att bilda lärare i digital kompetens

Visst är det positivt att skolor ser till att eleverna har tillgång till bärbara datorer eller surfplattor. Men sådana teknikinvesteringar blir så gott som bortkastade pengar om inte lärarna först får möjlighet att utveckla pedagogiken för att bäst utnyttja nätets möjligheter. Lärarnas digital kompetens behöver utvecklas och det är budskapet i en ny publikation från Högskolan i Skövde. Tidskriften Utbildning och lärande har gett ut ett temanummer, Att bilda lärare i digital kompetens, och hela numret finns i fulltext på webben.

Tidskriften innehåller följande artiklar:
  • Problematisk frånvaro av digital kompetens, Linda Reneland-Forsman (Linnéuniversitetet)
  • Skolprojekt med framgång och hinder - en studie av skolprojekt i yrkespraktik och utbildningspraktik, Susanne Gustavsson (Högskolan i Skövde)
  • Pedagogisk digital kompetens för nätbaserat lärande inom högskolan, Jessica Lindblom, Anna-Sofia Alklind Taylor, Jana Rambusch och Henrik Svensson (Högskolan i Skövde)
  • Unga elever med egen dator - några lärares tankar om hur deras undervisning påverkas, Ina von Schantz Lundgren och Mats Lundgren (Högskolan Dalarna)
Läs tidskriften.

Inga kommentarer: