tisdag 21 februari 2012

Kunskapssamhället — en illusion?

Högskoleverket anordnar en konferens med temat Kunskapssamhället - en illusion? 30 maj - 1 juni i samarbete med Göteborgs universitet.

- "Kunskapssamhället" handlar inte bara om pengar. Det handlar om människor - människor som ska kunna och vilja tillgodose behovet av ny, vetenskapligt grundad kunskap inom alla delar av samhället - sjukvård, miljö, verkstadsindustri, åldringsvård, trafiksystem, jordbruk. Vårt samhälle bygger nu sitt välstånd på kunskap. Kompetensförsörjningen har aldrig varit så aktuell som nu. Vilken bör utbildningens roll vara och hur kan man spela den rollen på bästa sätt? 

Konferensen inleds med anförande från EU-kommissionen, Modernisation of European Universities och avslutas med paneldiskussion på temat Hur gör vi den önskvärda framtiden möjlig? Professor Hans Rosling presenterar en faktabaserad världsbild. Utbildningsminister Jan Björklund inleder avslutningsdagen med att tala om kompetensförsörjningen 2020.

Inga kommentarer: