fredag 17 februari 2012

Rapport om genomströmning inom distansutbildning

Så fort man pratar om distansutbildning kommer invändningen att distansutbildningar har sämre genomströmning än campusutbildningar. Om man tittar bara på statistiken verkar det stämma men det finns många faktorer att ta hänsyn till och snart inser man att direkta jämförelser mellan campus och distans är oerhört svåra.

Jag och kollegan Linda Reneland-Forsman här vid Linnéuniversitetet har skrivit en internrapport om vilka faktorer som påverkar genomströmning och pekar på flera tänkbara förbättringsåtgärder (Genomlysning av distansverksamhet vid Lnu). Framför allt bör man fokusera på mer interaktivitet på kurserna och använda olika verktyg och metoder för att minska den pedagogiska distansen mellan läraren och studenterna. En konsekvent och övergripande satsning på lärarnas kompetensutveckling efterlyses. Bristen på övergripande strategier och kvalitetssystem är också bidragande faktorer. Det finns flera administrativa problem att lösa, inte minst att alla rutiner och processer utgår ifrån traditionell campusverksamhet (t ex antagningsrutiner och terminsindelning) som oftast är irrelevanta för äldre yrkesverksamma studenter som läser via nätet.

Rapporten fokuserar på situationen inom det egna universitetet men har även en hel del avsnitt som gäller distansutbildning i stort.

3 kommentarer:

Daniel Olsson sa...

Hej Alastair!
Intressant och bra rapport men jag är ytterst tveksam till rekommendationen att kräva arbetslivserfarenhet av distansstudenter.
Krävs det arbetslivserfarenhet för att nå målen så ok annars är det helt fel av myndigheten att kräva det. Jag tvivlar till och med på lagligheten i detta.
Jag tror också att det skulle höja genomströmningen räknat i procent men inte i antal individer vilket ändå måste vara det viktigaste.

Nu var det en sak skriver på två rader i en utmärkt rapport på 15 sidor som jag hade synpunkter på så det var övervägande positivt. :-)

Daniel Olsson
Högskolan Dalarna
(Dessa åsikter är mina och speglar inte nödvändigtvis Högskolans)

Alastair Creelman sa...

Tack för kommentarerna Daniel!
Vi rekommenderar en satsning på fortbildningar på distans om man vill ha bra "genomströmning" (om man ändå vill mäta på det sättet). Inte att kräva yrkeserfarenhet men för att äldre yrkesarbetande distansstudenter som studerar som en del av sin professionell utveckling tenderar att fullfölja kurserna.
Det vi saknar är en medveten strategi hos ledningen om varför vi bedriver distansutbildning och vem huvudmålgruppen är.

Daniel Olsson sa...

Intressant tillägg. Du får gärna återkomma i bloggen hur det går.
/Daniel