onsdag 1 februari 2012

Sociala medier - bara för de invigda?

Social Media Garden by j&tplaman, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  j&tplaman

Sociala medier är ständigt med i rampljuset - på TV och radio, i tidningar och förstås på webbaserade nyhetssidor. Men har sociala medier blivit vardag för alla i samhället? Ny forskning visar att media har till viss del överdrivit framgångarna. Håkan Selg vid Uppsala Universitet har undersökt attityder till sociala medier hos dem som arbetar inom sektorn IT och telekom. I ett pressmeddelandet på Forskning.se, Sociala medier hajpas av medierna men ratas av andra, står det att även om sociala medier har definitivt drivit en radikal förändring inom publicering, är det fortfarande bara en insatt del av befolkningen som utnyttjar sociala medier på riktigt.

Enligt Håkan Selg:
- Samtidigt är det gruppen mycket aktiva användare som format vår bild av sociala medier. Det lätt att glömma bort att sociala medier som professionella verktyg nog främst är intressant för vissa yrkeskategorier och i specifika situationer.

De flesta känner till olika sociala medier men relativt få är riktigt aktiva och oftast är det kvinnor som ägnar sig mest åt nätverkande och interaktivitet.

- Studien baseras på en enkätundersökning med så kallade tidiga användare, i detta fall medlemmar i Dataföreningen. Det rör sig om en relativt homogen grupp, flertalet med yrkeskoppling till IT eller telekom och där samtliga branscher är representerade. Desto mer intressant framstår den stora spridningen i användningen. Sociala medier har nu uppnått status av mogen teknik så till vida att användarna lärt sig hantera verktygen. Facebook utnyttjas av de allra flesta huvudsakligen för att upprätthålla personliga kontakter. Endast några få procent av samtliga tillfrågade är aktiva på Twitter i yrkesrelaterade frågor eller deltar i diskussionsgrupperna på LinkedIn.

1 kommentar:

http://tankbaratankar.blogspot.com/ sa...

Det har du rätt i men det finns en stor nyfikenhet bland många. Brist på kunskap och lust, att sätta sig in i det, gör att många låter blir. Vi får inte heller glömma att den kulturella delen påverkas och många känner en visst olust över det transparenta och den öppenheten som behövs för att hantera de nya verktygen. När folk börjar förstå skillnaden mellan att vara personligt och att vara privat kommer många att inse fördelen att utnyttja och använda sig av sociala medier som verktyg.