lördag 11 februari 2012

Gratis kurslitteratur för högre utbildning

OpenStax College erbjuder gratis digitala kursböcker för studenter inom högre utbildning. Organisationen stöds av flera stora finansiärer som William and Flora Hewlett Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, 20 Million Minds Foundation, Maxfield Foundation, and Rice University. Idén är att ta fram bra grundläggande kurslitteratur inom de viktigaste ämnen. Alla böcker är framtagna av experter inom området och är föremål för peer review (granskade av andra experter).

Studenter och lärare kan läsa böckerna gratis på webben men tryckta versioner kan också beställas mycket billigare än traditionell kurslitteratur. Dessutom finns det nätbaserade övningar kopplade till böckerna (betaltjänst). Böckerna revideras kontinuerligt och lärare är välkomna att föreslå ändringar och tillägg. Det här är ytterligare ett exempel på öppen utbildning och skapar tryck på förlagsbranschen. Kurslitteratur måste kunna uppdateras och revideras utan att behöva trycka nya tunga böcker och övergången till digitala läromedel är i full gång.Läs mer om OpenStax College.

Inga kommentarer: