fredag 28 oktober 2011

App-guide för skolor


Nya appar kommer dagligen och allt flera lärare från förskola till universitet försöker hitta bra appar som elever och studenter kan ha nytta av. Problemet är att hitta de bästa och mest pedagogiska appar i ett nästan oändligt sortiment.

Bloggen iPad appar i skolans värld testar och rekommenderar nya appar för Apples iPad som kan vara intressanta att använda i skolan, på alla nivåer. Sedan maj har bloggen hunnit med nästan 300 poster om appar inom så gott som alla ämnesområden. Bloggen också innehåller länkar till många andra intressanta sajter om utbildningsappar, både på svenska och engelska, bland andra den pågående insamlingsprojektet Appskafferiet.

Inga kommentarer: