måndag 24 oktober 2011

Blackboard öppnar sig

Lärplattformsföretaget Blackboard lanserar nu möjligheten för skolor och universitet att öppna sin lärplattform för externa studenter så att de kan få insikt i en kurs eller se valda delar. Kursmaterial kan nu markeras med en Creative Commons licens och allmänheten kan få använda och bearbeta kursmaterialet även om det ligger inne i lärplattformen. Nu när så många lärosäten i världen lägger ut sitt material fritt på nätet till fördel för det livslånga lärandet är det viktigt att kunna dela med sig av material som tidigare låg låst bakom lösenord i universitetets lärplattform. Materialet blir därmed sökbart på nätet.

- The move supports engaging wider use of the platform to serve different types of “guest” users taking part in efforts including open teaching initiatives, auditing and accreditation activities, student recruiting programs, community outreach programs and collaborative research efforts.

Läs ett pressmeddelande från Blackboard.

Inga kommentarer: