lördag 1 oktober 2011

Bibliotekariens framtida roll

iPad is for reading by kimubert, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  kimubert 

När rutinerna automatiseras och böcker och tidskrifter blir allt mer digitala är det ingen överraskning att många inte ser någon framtid för biblioteket. Kungliga Biblioteket frågade 12 experter om deras syn på bibliotekets framtid och boken Finns det bibliotek om 20 år presenterades på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg förra veckan.

Om man tar bort den mest synliga delen av verksamheten, utlåning av böcker, ser man kärnan i yrket; att hjälpa folk att hitta information, vara bollplank och stödja lärandet. I framtiden har vi kanske inte byggnader som heter bibliotek men behovet av kvalificerad hjälp att hitta rätt i informationsöverflödet kommer bara att öka. Ju mer information som finns i världen ju mer vi behöver hjälp att filtrera den och skapa sammanhang.

En av författarna till boken, Anna-Stina Takala, summerar bibliotekariens roll så här på sin blogg (Bibliobuster):

- För mig står det gamla folkbildande idealet högt. Jag tror på bibliotekarien som en profession som nu och i framtiden kan förbättra samhället genom att underlätta delaktighet för människor på många olika sätt. Delaktighet kan vara att våga uttrycka sig, att få bolla en tanke med en annan människa, att hitta likasinnade, att lära sig kommunicera med nya och gamla hjälpmedel och språk, att knyta band mellan generationer och kulturer. Det handlar om att ge människor verktygen att själva lära vidare, att skapa egen delaktighet. 

1 kommentar:

Anna-Stina Takala sa...

Tack för omnämnandet! :-)