torsdag 6 oktober 2011

Kurs i Mobilt Lärande

BlackBerry Storm Smartphone by liewcf, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  liewcf 

Umeå Universitet erbjuder en intressant ny kurs till våren, Mobilt Lärande 7,5 hp. Allt flera skolor och universitet börjar se nya möjligheter för lärande och undervisning via mobiler och denna utbildning verkar ligga rätt i tiden.

Ur kursbeskrivningen:
- Mobilt lärande (m-learning) är ett begrepp som vanligtvis beskriver det lärande som kan ske med hjälp av mobila enheter på platser och vid tidpunkter som i större utsträckning kan anpassas utifrån de behov studenten eller kursens mål har. Mobilt lärande kan ses som ett komplement till mer traditionell utbildning men också som ett arbetssätt för att ytterligare stödja lärprocesser;

Kursen ger såväl praktisk som teoretisk kunskap om historik, trender, teknik och standarder, arbetsmodeller och pedagogiska användningsområden i det mobila kunskapssamhället. Vidare studeras hur mobilt lärande förhåller sig till sociala och personliga lärmiljöer

Läs mer om kursen (Umeå Universitet).Inga kommentarer: