måndag 10 oktober 2011

Mobilt lärande i sfi

Lernia Utbildning har startat ett spännande projekt där de använder surfplattor som ett verktyg i sfi-undervisningen. Projektet, som beräknas pågå fram till februari 2012, drivs med stöd av Jönköpings kommun samt leverantören Samsung. Syftet med projektet är att höja kvaliteten och attraktionskraften på sfi-utbildningen genom att integrera ett modernt verktyg i undervisningen. En ytterligare avsikt är att öka motivationen hos deltagarna och att öka genomströmningen. Vid en första utvärdering har eleverna fått fritt uttrycka sina tankar kring arbetssättet. Man är överlag mycket positiv till användandet av modern teknik som ett hjälpmedel i undervisningen.

Sfi-läraren Helena Nilsson, som arbetar med projektet i Jönköping, berättar:

- Det märks att Lärportalen används mycket. Jag får omedelbara reaktioner om det är driftstörningar. Jag upplever att man tar ett större eget ansvar för sina studier, man kollar och gör sina läxor. Även vid eventuell sjukdom hör man av sig och frågar efter uppgifter. En bidragande orsak kan vara att det är lätt och att det finns flera vägar att kommunicera på. Vi valde att använda Facebook som nav eftersom alla elever redan hade konton och var vana att använda det. Facebook har fungerat över förväntan som kommunikationsnav. Man får ut information snabbt och inläggen aviseras i elevernas surfplattor.

Eftersom jag alltid är online hela tiden under min arbetstid kommunicerar även eleverna mycket med mig. De skriver och frågar om läxorna, olika ords betydelse och meddelar om de är sjuka m.m. Att det har fungerat så bra tror jag kan bero på att eleverna upplever att de får snabb respons på saker som de undrar och skriver. Vi har dessutom redan hunnit arbeta med film och ljudinspelning som en del i undervisningen som jag upplever att eleverna tyckte var väldigt roligt och stimulerande. Det var länge sedan jag såg eleverna så engagerade. Detta var en arbetsform som var väldigt positiv för kommunikationen och gruppsamverkan. Jag upplever att det har varit väldigt spännande, inspirerande och utvecklande att arbeta med nya medier i undervisningen. Jag upplever att eleverna känner sig utvalda och stolta över att de får delta i det här projektet.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta projektledaren Dan Larsson.

Inga kommentarer: