onsdag 12 oktober 2011

Dansk undervisningsportal

Det finns en omfattande och väldigt bra dansk undervisningsportal som heter EMU - Danmarks undervisningsportal som är väldigt relevant även för svenska lärare. Portalen är nationell och innehåller resurser för grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och lärarutbildning. Här finns det guider, filmer, resurser och goda exempel inom alla ämnesgrupper. resurserna ska ge stöd till alla undervisningsformer och pedagogiska modeller.

En mycket intressant avdelning heter BrugIT - Sådan bruger du it med omfattande information och tips om användningen av IT i undervisningen. Ytterligare en avdelning som du bör titta på är Webetik, som innehåller goda råd om nätikett som kan tas upp i klassrumsarbetet.

Genom en sådan nationell plattform kan alla komma åt viktiga gemensamma resurser i stället för att olika organsiationer lägga tid och pengar på snarlika lösningar.

Det händer väldigt mycket i Danmark inom IT och lärande just nu. Läs mer om Danmarks strategiskt arbete inom område på en ny artikel på Omvärldsbloggen (Skolverket), Från vision till verklighet.

Inga kommentarer: