fredag 7 oktober 2011

Digital agenda för Sverige

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt lanserade i torsdags (6 oktober) en övergripande strategi för regeringens it-politik, IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige.

- Näringsdepartementet arbetar fram en digital agenda för Sverige. Agendan ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan ska vara ett komplement till pågående insatser. Den ska samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

Agendan fokuserar på fyra strategiska områden:
  1. Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda.
  2. Privata och offentliga aktörer ska skapa digitala tjänster som både kan främja effektivitet och stimulera kreativitet inom olika samhällsområden.
  3. Det behövs en modern och robust digital infrastruktur i hela Sverige
  4. Den digitala utvecklingen påverkar hela samhället, vilket innebär att lagar och regler inom en rad olika områden måste anpassas efter de nya omständigheterna.
Se Anna-Karin Hatts tal (35 minuter)

Läs en analys av Stefan PålssonSkolverkets Omvärldsblogg, Den digitala agendan och skolan.


Inga kommentarer: