onsdag 5 oktober 2011

Går nätet och akademin ihop?


Lars-Erik Jonsson (Göteborgs Universitet) har skrivit ett mycket intressant bloggpost (Nätet och Akademin – lyckligt par eller omöjlig förening?) som handlar om skillnaden mellan lärande i en akademisk utbildning och det informella lärande som man gör av rent intresse. En traditionell kurs (även om den bedrivs på nätet via en lärplattform) har bestämda avgränsningar i form av kursplan, uppgifter och examination och allt sker i en skyddad miljö (klassrummet, både det fysiska och det virtuella). Det informella lärande som sker på nätet görs ihop med ett stort eget nätverk av kontakter och via öppna interaktiva webbverktyg som bloggar, wikis, Twitter mm. Lars-Erik ställer frågan:

Kan vi använda och dra nytta av det som brukar kallas Web2.0 i vår traditionella undervisning och vilka utmaningar ställs vi i så fall inför?

Problemet är att kursarbetet styrs av examinationskrav och ett fokus på prestanda. Man skriver för att man måste och allt bedöms av läraren. I det informella lärande skriver man blogginlägg och deltar i diskussioner av ren nyfikenhet och intresse för lärande i sig. Trots att man inte får belöning för detta lägger man oftast större engagemang i sådana projekt än man gör i en utbildning man deltar i.

Han försöker uppmuntra sina studenter att våga gå utanför kursmuren och börja skriva egna, öppna bloggar eller wikis, lägga ut egna filmer på YouTube, skaffa sig ett nätverk i Twitter mm. Det går att kombinera det formella med det informella men i det informella/publika ska man också glömma till viss del lärarrollen.

Läs hela artikeln så förstår du bättre!

Inga kommentarer: