måndag 17 oktober 2011

Finskt universitet vill erbjuda lärarutbildning i Sverige

Östra Finlands universitet i Joensuu har just lämnat in en ansökan till Utbildningsdepartementet om examenstillstånd för att arrangera lärarutbildningar i Sverige. Lärarutbildningen skulle innehålla pedagogiska studier i naturvetenskap, främmande språk och specialpedagogik. Universitetet tänker erbjuda utbildningen på distans i samarbete med MKFC Stockholms Folkhögskola som har lång erfarenhet av att bedriva nätbaserade utbildningar i samarbete med internationella partners. Praktik kan göras antingen i hemkommunen i Sverige eller i en finsk skola.

- Östra Finlands universitet erbjuder extensiv och mångsidig lärarutbildning. Universitets speciella styrkor i lärarutbildningen är specialpedagogik och studieorientering samt ämneslärarutbildning i naturvetenskap. Universitets undervisning understryker forskningen och användningen av moderna inlärningsomgivningar och teknologi. Joensuu använder extensivt datorbaserade inlärningsomgivningar Moodle och Wiki. I institutionen för tillämpad pedagogik och lärarutbildning fungerar också en expertgrupp som är specialiserad i forskningen av informations- och kommunikationsteknologins pedagogiska användning. Exempelvis läroplan i specialpedagogik har fokus i teknologibaserad inlärning.

 Läs mer i ett pressmeddelande från MKFC Stockholms Folkhögskola (NewsDesk)

Inga kommentarer: