fredag 21 oktober 2011

Projektmedel för flexibelt lärande

Folkbildningsrådet utlyser projektmedel för stimulans av lokal och regional utveckling av flexibelt lärande 2012.

Prioritering och urval kommer att ske inom följande områden:
  1. Flexibelt lärande i folkbildningsverksamheten för att öka den digitala delaktigheten
    a) Pilotverksamhet för att testa ny verksamhet till grund för framtida satsningar.
    b) Utveckling av nya metoder och nätverk för ökat flexibelt lärande
  2. Produktion av folkbildningens öppna lärresurser.
Sista ansökningsdag är 1 november 2011. Mer information och möjlighet att ansöka hittar ni på Folkbildningsrådets hemsida.

Titta även på den här filmen för en sammanfattning:

Källa: Folkbildningens nättidning Re:flex.

Inga kommentarer: