fredag 21 oktober 2011

Rum för lärande


De flesta klassrum, även de med modern utrustning, följer det klassiska mönstret för katedundervisning med all fokus på läraren. Många skolmiljöer är dessutom slitna och oinspirerande och det är svårt att tänka kreativt när lokalerna och miljön är så begränsande. Det är temat på en intressant artikel i Lärarnas Nyheter, Här får lärandet rum, som tar upp nya tankar kring skolarkitektur och inredning som gäller i allra högsta grad alla utbildningsnivåer.

Artikeln menar att många skolor är inte byggda för en modern pedagogik och det är ett hinder för många lärare som vill prova nya former för lärande. Enligt Anna Törnquist, arkitek med skolbyggnader som specialitet:

– Även många nya skolor byggs enligt en förmedlingspedagogisk tradition som har varit borta ur den pedagogiska litteraturen och styrdokumenten i många år. I många skolor mer eller mindre tvingas man till en traditionell undervisningssituation på grund av hur lokalerna ser ut.

Utmaningen är att bygga skolor som ska kunna stå i 100 år men ska vara flexibla för att kunna ge utrymme för olika sorters pedagogik. Vi ska definitivt inte utgå ifrån klassrum för 25-30 elever. Mycket handlar om att skapa en trygg miljö

Anne-Marie Körling, grundskollärare och sakkunnig i Haninge kommun, menar att klassrummets utformning och design är helt avgörande för lärande:

- Jag vill ha ett professionellt rum som visar att här håller vi på med något speciellt. Där man i väggar, golv och tak kan se ett förverkligande av läroplanen. Det går inte i vare sig förmedlarklassrummet eller i det hemtrevliga klassrummet .... Miljön ska bära lärandet.

Läs mer

Inga kommentarer: